23 Mar 2012

Undang-undang Jenayah Islam

Dalam undang-undang jenayah Islam, ia terbahagi kepada 3 iaitu Hudud, Qisas, Ta'zir yang mana pesalah akan dihukum setakat mana perlakuan atau kesalahan yang dilakukan. Hukuman yang diberiakan keutamaan untuk dijatuhkan ke atas pesalah ialah hukuman Hudud.

Walau bagaimanapun, jika tiada bukti yang sah, atau tidak memenuhi syarat-syarat hukuman Hudud atau tidak meliputi perkara yang dikenakan hukuman Hudud, maka individu tersebut akan dikenakan hukuman Qisas.

Jika kesalahannya tidak meliputi Qisas, maka hukuma Ta'zir akan dikenakan mengikut ketentuan hakim.

(a) HUDUD
Ciri-ciri khusus bagi Hudud:

 1. Kesalahan-kesalahan Hudud telah ditetapkan Syara'.
 2. Hukuman seksanya (Uqubah) telah ditentukan jenis-jenisnya dan berat ringannya oleh ketetapan Syara'. Tiada siapa boleh mengubah, melebihi atau menguranginya. Ia WAJIB dilaksanakan seadanya.
 3. Kesalahan-kesalahan Hudud boleh dimaafkan sebelum dibawakan ke depan hakim, TETAPI tiada siapa  yang dapat memaafkan atau mengurangkan hukuman setelah dibawa ke depan pengadilan.
 4. Semua orang yang mencukupi syarat dikenakan hukuman yang sama dan tiada pengecualian.
 5. Taubat tidak menggugurkan Uqubah kecuali dalam hal kejahatan perompakan seperti mana perompak telah bertaubat sebelum ditangkap tidak dikenakan uqubah dan orang yang murtad telah bertaubat sebelum di bawa ke muka pengadilan.
Kesalahan-kesalahan yang melibatkan Hudud:
QISAS

Qisas ialah pembalasan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mangsanya. Hukum Qisas itu berlaku dalam jenayah pembunuhan sengaja dan penganiayaan atas anggota badan manusia (pemotongan anggota atau melukakan anggota). Hukuman ini bertujuan untuk mengajar dan mengawal hak asasi manusia.

Ciri-ciri Qisas:
 1. Jenis-jenis kesalahan dan hukumannya telah ditetapkan Syara'
 2. Wali yang terbunuh atau yang teraniaya boleh memilih antara Qisas atau diat (denda ganti rugi yang berupa harta benda)
 3. Qisas tidak boleh dimaafkan oleh hakim sama ada sebelum atau sesudah dibawa ke mahkamah kerana ia adalah mengenai hak asasi manusia. Hanya wali mangsa tersebut sahaja yang dapat memaafkan pesalah baik sebelum atau sesudah perbicaraan di mahkamah.
 4. Persaksian orang bisu atau tulisannya atau isyaratnya diterima dalam Qisas, tetapi tidak boleh diterima dalam Hudud.
 5. Pengakuan dalam Qisas tidak boleh ditarik balik, sedangkan pengakuan dalam Hudud boleh ditarik balik.
 6. Hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan maklumatnya yang sendiri, tetapi tidak boleh dalam Hudud.
 7. Taubat dalam Qisas tidak boleh menggugurkan hukuman.
 8. Hanya Waliul-Amri atau hakim sahaja yang dapat melakukan Qisas.
 9. Qisas mestilah melalui pendakwaan, sedangkan Hudud (melainkan Qazaf) tidak semestinya melalui pendakwaan.

TA'ZIR
 Dari segi bahasa ia diertikan mengagungkan atau menolong. Kadangkala ia boleh membawa maksud penghinaan. Dari sgi Syara' ia bermaksud tindakan mendidik atas sesuatu dosa yang tidak mempunyai hukuman had dan Kifarat, yakni hukuman seksa yang bersifat mendidik, ditentukan oleh hakim atas satu jenayah atau maksiat yang Syara' tidak menetapkan uqubah tetapi tidak mencukupi syarat-syarat perlaksanaannya; seperti melakukan hubungan seks pada selain kemaluan (perempuan), mencuri barang-barang yang tidak dikenakan potong tangan, jenayah yang tidak dikenakan Qisas, lesbian, menuduh orang lain melakukan maksiat selain zina dan sebagainya.

Ciri-ciri khas Ta'zir:
 1. Hudud berlaku kepada semua orang adalah serupa, tidak berbeza, tetapi Ta'zir hukumannya boleh berbeza antara orang-orang yang bersalah.
 2. Hukuman Ta'zir belum ditentukan oleh Allah s.w.t. dan RasulNya mengenai jenis-jenis hukuman, ia terserah kepada kebijaksanaan hakim sendiri untuk mengadilinya.
 3. Ta'zir boleh dimaafkan orang yang bersalah sama ada sebelum atau selepas dibawa ke mahkamah.
 4. Orang yang mati kerana hukuman Ta'zir wajib dibayar dhaman (ganti rugi).
Kesalahan-kesalahan Ta'zir:
 • Kesalahan-kesalahan dalam Ta'zir sangat banyak dan di sinilah terletaknya peranan dan kebijaksanaan hakim.
 • Ia meliputi kesalahan-kesalahan yang tidak dikenakan had kerana tidak mempunyai syarat-syarat perlaksanaan yang cukup, seperti; kanak-kanak yang belum dewasa mencuri atau sebagainya, orang yang mencuri barang tidak mencukupi nisabnya atau barang yang dicuri milik Baitul Mal dan sebagainya.
 • Ta'zir termasuk dalam semua maksiat yang tidak termasuk dalam Hudud dan Qisas; lesbian, persaksian bohong, judi, memakan benda-benda haram, meninggalkan kewajipan agama seperti solat fardhu, puasa, mengerjakan haji dan lain-lain.
No comments:

Post a Comment