24 Mar 2012

Hubungan Seks dengan Haiwan

Para ulama' telah bersependapat bahawa melakukan hubungan seks dengan haiwan merupakan dosa besar.
Ahmad, Abu Daud, At Tirmizi, Ad-Daruqunthi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Asyaikh meriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: "Barangsiapa yang mendatangi haiwan hendaklah kamu bunuhnya dan bunuhlah haiwan itu bersama".

Uqubah Terhadap Pesalah:

  • Pendapat golongan Malikiah- Wajib dikenakan hukuman had serupa dengan hukuman ke atas penzina. Orang muhshan direjam sampai mati dan bukan muhshan dirotan sebanyak 100 kali.
  • Pendapat golongan Hanbali- Wajib dikenakan hukuman had serupa ke atas pesalah yang melakukan liwat.
  • Pendapat golongan Hanafiah- Tidak dikenakan had kerana tidak termasuk dalam erti zina dan tiada nas dari Al-Quran atau As-Sunnah mengenainya wajib dikenakan Ta'zir mengikut ketentuan hakim.
  • Pendapat golongan As-Syafi'e- Pendapatnya yang paling kuat adalah serupa dengan pendapat mazhab Maliki, pendapat yang kedua, sama dengan pendapat Mazhab Hanafi.
Hukum Haiwan yang Disetubuhi:

Kebanyakan pendapat ulama' mengatakan bahawa haiwan tersebut perlu dibunuh untuk mengelakkan masyarakat sekeliling mengumpat (ghibat) mengelakkan daripada pesalah melakukan kali kedua dengan haiwan yang sama dan untuk mengelakkan kekotoran ke atas pemakan.
 

No comments:

Post a Comment