24 Mar 2012

Sihir

Ijma' ulama telah bersepakat menyatakan bahawa sihir itu hukumnya haram dan kafirlah orang yang menghalalkannya.
Orang yang mempelajarinya, mengamalkannya dan membenarkannya adalah kafir kerana melakukan sesuatu yang syirik.

Uqubah ke Atas Pelaku Sihir

Pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, golongan Syiah dan sebilangan besar sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.: Tukang sihir wajib dibunuh dengan dipenggal lehernya dengan pedang kerana mempelajari dan mengamalkan sihir kerana ia telah kafir dan tidak perlu disuruh taubat terlebih dahulu.

Pendapat Asy Syafi'e dan golongan Az Zahiriah : Jika perbuatan atau ucapan ahli sihir itu adalah kafir murtad, berlakulah ke atasnya hukuman seperti orang yang murtad kecuali ia bertaubat. Jika perbuatan atau perkataannya tidak kufur, maka ia tidak kafir dan tidak boleh dibunuh. Ia dihukum mengikut ketentuan hakim berdasarkan maklumat dari dalil-dalil yang sah.

No comments:

Post a Comment