24 Mar 2012

Pemberontakan (Baghyun)

Ada 5 golongan yang dikategorikan sebagai penderhaka (pemberontak), iaitu:

  1. Golongan yang tidak mentaati pemerintah kerana sengaja ingin merosakkan keamanan negeri.
  2. Kumpulan yang memberontak terhadap pemerintah yang adil kerana salah faham atau takwil yang keliru tetapi jumlahnya kecil.
  3. Golongan khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar dan juga mengkafirkan Uthman, Ali, Thalhah, Az Zubair dan banyak sahabat yang lain serta menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka kecuali yang menyertai pergerakan mereka.
  4. Golongan ahlul Haq yang menentang pemerintah dan bertujuan untuk melucutkan jawatannya kerana sesuatu takwil yang keliru, dan mereka mempunyai kekuatan yang memerlukan kekuatan pula untuk menentang mereka.
  5. Dua golongan umat Islam yang berperang kerana Ashabiah atau kerana merebutkan kekuasaan.
Uqubah ke Atas Buhgah:
  • Segolongan ulama' berpendapat pemberontak wajib terus diperangi keran membiarkan mereka akan melahirkan banyak lagi kerosakan yang sukar diperbaiki.
  • Sebahagian ulama' pula berpendapat bahawa pemberontak wajib diperangi terus, namun harus dinasihatkan dan diberi amaran terlebih dahulu.

No comments:

Post a Comment